Niania

Nianie z naszej agencji przechodzą wieloetapowy proces rekrutacji. Są to osoby posiadające doświadczenie w pracy z dziećmi oraz umiejętność podejmowania działań profilaktycznych.
Posiadają doskonałą wiedzę z zakresu etapów rozwojowych dziecka.
Cechuje je wysoka kultura osobista, cierpliwość i odpowiedzialność.
Nianie z naszej agencji przechodzą przeszkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, gdzie w sytuacjach kryzysowych potrafią szybko reagować.