Guwernantki

Guwernantki z naszej agencji to wykształcone, doświadczone i kompetentne osoby z bardzo wysokimi kwalifikacjami. Zajmują się dziećmi naszych klientów, otaczając je troskliwą opieką, wspierając domowy proces edukacji, ucząc i kształtując sferę emocjonalną. Zatrudniamy wyłącznie sprawdzone i zweryfikowane guwernantki, które proces wychowawczy traktują całościowo.

Nasze guwernantki, obok wykształcenia pedagogicznego, posiadają szereg umiejętności – znają języki obce, mają umiejętności artystyczne, którymi wspierają proces rozwoju kreatywności, umiejętności muzyczne, wokalne, taneczne, baletowe – mogą uczyć dzieci grać na wybranych instrumentach lub prowadzić lekcję śpiewu, tańca czy baletu, rozwijają zainteresowania różnymi dyscyplinami sportu i nieustannie dbają o rozwój osobisty. Cechuje je niezwykle wysoka kultura osobista i serce otwarte na potrzeby dziecka. Proces wychowawczy oraz opiekę traktują, jako misję, której celem jest pełne ciepła wychowanie wykształconego, otwartego i sprawnie korzystającego z szerokiego wachlarza kompetencji społecznych, młodego człowieka.

Ponadto, każda opiekunka w naszej agencji przechodzi profesjonalne przeszkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. Guwernantki zawsze więc wiedzą, w jaki sposób reagować w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach.

Gwarantujemy wieloetapowy proces rekrutacji, obejmujący weryfikację dokumentów (dyplomy, zaświadczenia, referencje), testy osobowości, potwierdzenie kompetencji miękkich i ocenę usposobienia oraz podejścia do powierzonych obowiązków.

Z Zaufaną Guwernantką zyskujecie Państwo absolutną pewność, że dziecko jest pod najlepszą możliwą opieką. Gwarantujemy współpracę w atmosferze taktu i pełnej dyskrecji.